RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane  osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych

AKADEMIA Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie, z siedzibą  w Piekarach Śląskich przy ulicy Olimpijskiej 3 jest Administratorem Twoich danych osobowych. Administrator danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez  kontakt e –mail: apnolimpiapiekary@interia.pl; lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • reprezentacji klubu sportowego
 • organizacji rozgrywek i zajęć sportowych, turniejów
 • sprawozdania z zawodów, turniejów itp.
 • upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych :prasa, telewizja, internet (strony klubowe itp. )) z wizerunkiem zawodnika w trakcie zawodów, treningów i innych akcji sportowych
 • informacyjnym i promocyjnym
 • statystycznym , marketingowym i rekrutacyjnym
 • wypełniania obowiązków prawa związkowego, regulaminów i umów z kontrahentami
 • Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– Podwykonawcom, czyli podmiotom, z którym korzystamy przy ich przetwarzaniu

 • Polski Związek Piłki Nożnej
 • Śląski Związek Piłki Nożnej
 • Podokręg Bytom ŚlZPN
  Instytucjom zgodnie z trybem i przepisami prawa.
  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych został zapisany w rejestrze czynności przetwarzania danych. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • Prawo do usunięcia danych,

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
Ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
– Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo od nas otrzymać  dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś  na podstawie Twojej zgody,
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego:
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: apnolimpiapiekary@interia.pl lub napisz pismo na adres Klubu, lub przyjdź do nas. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.

 • Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych

Podane przez Ciebie dane są:

 • Warunkiem reprezentowania klubu sportowego
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych, turniejach i zajęciach sportowych
 • Warunkiem umieszczenia Twoich danych osobowych i wizerunku w mediach społecznościowych : prasa, telewizja, internet (strony klubowe)
 • Dobrowolne,
 • Warunkiem wypełniania obowiązków prawa związkowego regulaminów

Jeżeli nie podasz danych:

 • Możemy odmówić przyjęcia Cię do grona zawodników klubu Administrator Danych Osobowych Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie